Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 2, Page 391

Judgement Details


Date
19/06/1985
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, SCHEMBRI CARMELO
Parties
GRAZIO VELLA vs BRIAN K MIZZI GHALL-INDUSTRIAL MOTORS LIMITED U IN RAPPREZENTANZA TA` L-ISTESS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 1479 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDHIBITORIA - DANNI SUBITI - JUS SUPERVENIENS - SPEJJEZ TAD-DEPOZITU - VIZZJI LATENTI
Summary
L-attur wara li ottjena f'gudikat iehor ir-rexissjoni ta` bejgh ta` vettura fuq bazi ta` vizzji latenti agixxa biex jirkupra danni u spejjez tad-depozitu. Ma rrizultax lill-Qorti ta` l-Appell li l-konvenut kien jaf bid-difetti tal-haga u ghalhekk skond is-subartikolu (2) ta` l-artikolu 1479 tal-Kodici Civili, il-konvenut hu obbligat biss li jrodd lura l-prezz u jhallas l-ispejjez li kellhom x'jaqsmu mal-bejgh. Il-Qorti ta` l-Appell laqghet l-Appell kwantu ghall-ispejjez tad-depozitu u rrimettiet l-Atti lill-ewwel Qorti biex jigi llikwidat il-qantum.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info