Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 2, Page 367

Judgement Details


Date
05/06/1985
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
MARIA CARMELA CASHA BHALA PROKURATRICI TA` L-IMSIEFER MICHAEL CASHA vs ALBERT MIZZI U JOSPEH DEBONO GRECH BHALA DIRETTURI TAL-KUMPANIJA "MEDITERRANEAN OILFIELD SERVICES LIMITED" U IN RAPPREZENTANZA TA` L-ISTESS U DIN IL-KUMPANIJA IN RAPPREZENTANZA TAD-DITTA ESTERA "GLOBAL MARINE"
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KLAWSOLA ARBITRALI - KLAWSOLA KOMPROMISSORJA - RINUNZJA SILENZJU
Summary
L-attur talab hlas ta` xi spejjez ta` vjagg li ghamel in konnessjoni max-xoghol u agixxa quddiem il-Qorti Ordinarja. Gie eccepit illi a tenur tal-kuntratt ta` l-impjieg, l-attur messu rrefera t-talbaghall-Arbitru u ghalhekk l-azzjoni kienet intepestiva. L-attur issottometta illi kien kiteb lill-konvenuti darbtejn minghajr ma ha risposta u ghalhekk dan kien rinunzja tacita ghall-klawsola arbitrali. L-ewwel Qorti cahdet l-eccezzjoni preliminari bhala li jammonta ghal rinunzja. Il-Qorti ta` l-Appell irriflettiet illi ma setghetx tara kif nuqqas ta` risposta tal-kumpanija konvenuta appellantijista` jigi interpretat bhala rinunzja trid tkun cara u univoka u s-silenzju wahda meta mhux akkompanjat ma` xi haga ohra, ma jistax jigi interpretat bhala rinunzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info