Reference: Volume 80 (1996), Part No. 3, Section 2, Page 1236

Judgement Details


Date
31/12/1996
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
ALFRED TONNA vs MARIA TONNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADEZJONI MAT-TALBIET - ANNULLAMENT - DIFETT TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU - SIMULAZZJONI - ZWIEG
Summary
Meta hemm l-adezjoni tal-konvenuta mat-talbiet ta` l-attur ghall-annullament taz-zwieg, il-Qorti mhix ezonerata milli tisma`, tezamina u tivvaluta l-provi sabiex tassigura ruhha li hemm bazi legali ghall-annullament mitlub. Ikun hemm simulazzjoni meta, fil-mument ta` l-ghoti tal-kunsens matrimonjali, parti jew ohra (jew it-tnejn) esternament u b'att posittiv tal-volonta`, tkun qed teskludi xi element jew propjeta` essenzjali ghaz-zwieg, jew minn dik il-maturita` affettiva li hija presuppost ghal-gahzla libera dwar l-imsemmi oggett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info