Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 2, Page 324

Judgement Details


Date
17/04/1985
Court
OF COMMERCE
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
JOHN CORDINA vs EMMANUELE TABONE NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur agixxa biex jitlob rifuzjoni ta` prezz ta` petrol u gas oil imhallas indebitament. Il-kwistjoni inqalghet ghaliex il-konvenuta Korporazzzjoni Enemalta bieghet u kkonsenjat petrol u oil gas lill-attur, il-prezz ta` dawn sussegwentement gie awmentat u meta l-konvenuta baghtet rappresentant taghha jikontrolla l-kwantita`, ippretendiet tithallas tad-differenza fl-awment tal-prezz. Minn evalwazzjoni tal-provi, il-Qorti ta` l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti in kwantu sar kuntratt perfett ta` kompravendita meta gie konsenjat iz-zejt u mhallas il-prezz ghaliex kollox sar minghajr riserva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info