Reference: Volume 69 (1985), Part No. 2, Section 2, Page 316

Judgement Details


Date
11/03/1985
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A., SCHEMBRI CARMELO
Parties
ANGELE CACHIA ZAMMIT NOE vs DR JOHN BUTTIGIEG NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT TA' IMPJIEG - RELAZZJONI GURIDIKA
Summary
L-attur agixxa ghaliex ippretenda hlas ghal inkarigi allegatament lilu moghtija mill-konvenut u in bazi ta` ftehim pretiz bejn il-partijiet. Il-konvenut eccepixxa illi l-attur qatt ma kien impjegat mieghu imma ma` ditti esteri. Minn ezami akkurat tal-provi, il-Qorti ta` l-Appell laqghet l-eccezzjoni preliminari tal-konvenut, rrevokat is-sentenza ta` l-ewwel Qorti u cahdet it-talbiet attrici in kwantu diretti kontra l-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info