Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 995

Judgement Details


Date
21/06/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
REGINALD MICALLEF ET NOE vs CHEV. SILVIO MIFSUD ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GURISDIZZJONI TAL-QRATI MALTIN - KLAWSOLA TA' GURISDIZZJONI - POLZA TAL-KARIGU
Summary
Ghalkemm fil-polza ta' kariku tkun inserita klawsola li taghti gurisdizzjoni eskluziva lil Qrati barranin, il-Qrati ta' Malta jibqghu kompetenti biex jiehdu konjizzjoni ta' kazijiet li jinvolvu l-konstatazzjoni ta' deficjenza fil-piz jew mankanzi fil-merkanzija, ghax dawn huma fatti li jistghu jkunuaccertati meta jsir il-hatt tal-merkanzija f'Malta, u jkun difficli li certi verifiki jsiru band'ohra u mhux fil-post fejn isir il-hatt. Madankollu, kull kaz ghandu jitqies fuq il-merti tieghu. Fejn il-provi jistghu facilment isiru barra minn Malta, il-klawsola ta' gurisdizzjoni ghandha tinghatal-effett shih taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info