Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 971

Judgement Details


Date
19/06/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
L-AVUKAT DOTTOR STEFAN FRENDO NOE vs PHILIP ATTARD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - KAWZALI - NULLITA'
Summary
Ic-citazzjoni ma ghandhiex tigi mwaqqa' hlief ghal-ragunijiet gravi u, fost kollox, wiehed ghandhu jara jekk minn xi nuqqas jew xi zbalji li jkun fiha jigix ippregudikat il-konvenut b'mod li ma jkunxjista' jiddefendi ruhu. M'huwiex lecitu li kawzali tkun mibdula jew li l-kawza tinqata' fuq kawzalidifferenti minn dik espressa fic-citazzjoni. Il-ligi ma titlobx kliem partikolari ghal kif ghandhatigi formulata c-citazzjoni, izda bizzejjed jiftiehem xi jkun qieghed jitlob l-attur, b'mod li kawzali tista' tkun espressa lakonikament u tista' anke tkun indotta mid-domanda, u, jekk ma tkunx carabizzejjed fic-citazzjoni, bizzejjed tkun imfissra fid-dikjarazzjoni, li ghandha titqies haga wahda mac-citazzjoni u ghalhekk tista' tghin biex ticcara l-kawzali; Meta ma tinghatax informazzjoni bizzejjed biex tiftiehem ic-citazzjni, u l-kawzali u t-talbiet ma humiex cari u jqieghdu lill-konvenut f'diffikolta' biex jiddefendi il-kawza, ic-citazzjoni hija nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info