Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 961

Judgement Details


Date
29/05/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
REGISTRATUR TAS-SOCJETAJIET vs ALBERT CARTER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PENALI INFLITTA MIR-REGISTRATUR TAS-SOCJETAJIET - PRESKRIZZJONI
Summary
Penali inflitti mir-Registratur tas-Socjetajiet taht l-Ordinanza dwar Socjetajiet Kummercjali ma humiex drittijiet gudizzjarji, dazji jew taxxi ohra, u ghalhekk ma jaqghux bi preskrizzjoni taht l-art.2149(e) tal-Kodici Civili. Lanqas ma jaqghu bi preskrizzjoni taht l-art. 2156(f) ta' l-istess Kodici, li tolqot azzjonijiet regolati mid-dritt privat u mhux mid-dritt pubbliku. L-infrazzjonijiet ikkontemplati mill-Ordinanza dwar Socjetajiet Kummercjali huma reati soggetti ghad-dritt pubbliku. Ghal sawk l-azzjonijiet li ghandhom il-fonti taghhom f'reat, il-perijiodu preskrittiv ivarja skond it-tip ta' reat. Il-Qorti ghandha s-setgha li tissindika l-operat tar-Registratur tas-Socjetajiet metadan jinfliggi penali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info