Reference: Volume 73 (1989), Part No. 3, Section , Page 785

Judgement Details


Date
20/04/1989
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
TABIB JOSEPH GRECH vs MARY GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - APPELL MINN TALI DIGRIETI - DIGRIET - DIGRIET DEFINITTIV - DIGRIETI INTERLOKUTORJI - DIGRIETI LI LA HUMA DEFINITTIVI U LANQAS INTERLOKUTORJI - SENTENZA
Summary
Appell minn zewg digrieti interlokutorji moghtijin mill-istess Qorti diversament preseduta. Hemm tliet xorta ta' digrieti skond il-ligi taghna: dawk definittivi, dawk interlokutorji u dawk illi la huma la definittivi u lanqas interlokutorji. Hemm differenza bejn sentenza definittiva u digriet interlokutorju. Is-sentenza definittiva hija pronuncjament tal-Qorti li "terminat negotium de quo agitur", waqt illi d-digriet interlokutorju "non terminat negotium principale, sed aliam post se expectat sententiam". Fit-tielet kategorija ta' digrieti ma hemmx appell, fiz-zewg kazi ohra hemm. Impunjazzjoni ta' digriet interlokutorju, bhal kaz mertu in ezami, trid issir b'appell fiz-zmien stipulatmil-ligi u mhux b'Citazzjoni in kontradditorju tal-kontroparti fil-Qorti stess li jkun emanat id-digriet ghaliex altrimenti jkun hemm stultifikazzjoni tal-process gudizzjarju. Il-Qorti ghalhekk sabetilli l-procedura addottata mill-attur b'Citazzjoni kienet irritwali u nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info