Referenza: Volum 73 (1989), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 762

Dettalji tas-Sentenza


Data
11/04/1989
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
EDWIIN BARTOLO U ALFRED DESIRA vs AGENT REGISTRATUR TAL-QRATI IN RAPPRESENTANZA TAL-QORTI KRIMINALI TAL-MAGISTRATI TA' MALTA, PRESJEDUTA MILL-MAGISTRAT DR. JOSEPH APAP BOLOGNA; U L-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARREST - FAIR HEARING WITHIN A REASONABLE TIME - KONVENZJONI EWROPEJA DWAR ID-DRITTIJIET U LIBERTAJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - LIBERTA' MILL-ARREST - LIBERTA' PROVVIZORJA
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti illanjaw illi t-talba taghhom ghal-liberta' provvizorja ma kenitx giet appuntata ghas-smigh mill-Qorti. Il-Qorti sabet illi meta tressqet it-talba ghal-liberta' privvizorja, il-Qorti tal-Magistrati kienet irriservat li tipprovdi dwar it-talba ghal-liberta' provvizorja fl-ewwel sedutatal-kompilazzjoni wara li tisma' l-partijiet. L-effett kien peress illi fid-data tad-digriet id-data ta' dik is-seduta kienet ghadha incerta, il-Qorti tal-Magistrati rrimandat prattikament "sine die"d-decizjoni taghha dwar il-koncessjoni jew le tal-liberta' provvizorja. A tenur ta' l-artikolu 401(1) tal-Kodici Kriminali, l-akkuzat li ma nghatalux il-helsien mill-arrest ghandu jingieb quddiem il-Qorti ghall-anqas darba kull mhistax-il gurnata biex il-Qorti tiddecidi jekk ghandux jibqa' arrestat. Giet michuda eccezzjoni ta' nullita' ta' rikors. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili sabet illi d-digriet imsemmi tal-Qorti tal-Magistrati kien in vjolazzjoni ta' l-artikolu 34(1) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u ta' l-artikolu 5(1) tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem u ordnat lill-Qorti tal-Magistrati sabiex tittratta t-talbiet tar-rikorrenti ghal-liberta' provvizorja u fi zmien ragonevoli tiddecidi jekk dawk it-talbiet ghandhomx jigu akkolti jew le.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni