Reference: Volume 73 (1989), Part No. 5, Section 1, Page 1057

Judgement Details


Date
14/02/1989
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., HARDING HUGH
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs GEORGE AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL FUQ IL-FATTI
Summary
Il-funzjoni tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali mhix li tezamina u taghmel apprezzament tal-provi u tara x'konkluzjoni kienet tasal ghaliha hi u b'hekk tirrimpjazza d-diskrezzjoni tal-gurati, izda li taghmel apprezzament approfondit tal-provi migjuba fil-guri u jekk tasal ghall-konkluzjoni li a bazi ta' dawk il-provi migjuba fil-guri u jekk tasal ghall-konkluzzjoni li a bazi ta' dawk il-provi l-gurija setghet ragonevolment u legalment tasal ghall-konkluzjoni li tkun waslet ghaliha allura, u billi ma jkunx jista' jinghad li l-appellant ikun instab hati hazin fuq il-fatti tal-kawza, il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ghandha d-dover li tirrispetta l-gudizzju tal-gurati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info