Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 948

Judgement Details


Date
02/05/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
JOSEPH FELICE PACE NOE vs GODWIN ABELA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GATE PASS-OUT - HATT U KONSENJA TA' MERKANZIJA - TALLY SHEET
Summary
Meta jsir il-hatt ta' merkanzija li tasal Malta bil-bahar, jinhareg dokument imsejjah tally sheet lijiccertifika l-istat li fih il-merkanzija tnizzlet mill-bastiment. Meta mbaghad il-merkanzija tigikkonsenjata lill-importatur, jinhareg dokument iehor, imsejjah gate pass-out, li fuqu l-importaturjiccertifika jekk irceviex il-merkanzija fi stat apparentement tajjeb jew danneggjata. Dawn iz-zewgdokumenti joholqu presunzjoni iuris tantum li dak li jindikaw hija l-verita'. Ir-Regolament nru 90ta' l-1996 dwar il-Portijiet, li jghid li s-Supreitendent tal-Portijiet jista' jordna li certi oggetti ghandhom jigu ddepozitati fil-berah ghar-riskju tas-sid, jehles lill-Gvern minn kull responsabbilita' ghal xi hsara li tista' tigri lill-merkanzija billi din tinzamm fil-berah. Dan ir-Regolamentma jservix ukoll biex jezonera lill-Cargo Handling Company Limited mir-responsabbilita' taghha lejnl-importatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info