Reference: Volume 73 (1989), Part No. 4, Section , Page 943

Judgement Details


Date
28/04/1989
Court
OF COMMERCE
Judiciary
SCICLUNA CARMELO
Parties
CARMEL SIVE LINO CHIRCOP ET NOE vs ALFRED FALZON SANT MANDUCA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT GUDIZZJARJU - INTERRUZZJONI - INTERRUZZJONI PERMEZZ TA' ATT GUDIZZJARJU - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Summary
L-atturi fittxew ghall-bilanc ta' prezz ta' xoghlijiet strutturali. Il-preskrizzjoni ta' azzjoni tibda minn dak in-nhar li din l-azzjoni setghet tigi ezercitata, u taghlaq minnufih li jghaddi l-ahharjum taz-zmien mehtieg ghall-preskrizzjoni. Ghal dak li huwa rilevanti ghall-kaz, il-preskrizzjonitinkiser b'kull att gudizzjarju tal-kreditur kontra d-debitur, li bih il-kreditur juri bic-car li bihsiebu jzomm il-jedd tieghu. Tista ssir rinunzja ghall-preskrizzjoni ga' akkwistata. Ir-rinunzjatista' tkun espressa jew tacita (meta tigi mill-fatt li jissoponi l-abbandun tal-jedd akkwistat). Il-Qorti laqghet l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni mqajma mill-konvenut.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info