Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 205

Judgement Details


Date
20/07/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
FRANCIS PENZA vs JOHN MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BZONN TA INTERPELLANZA GHALL-HLAS TA' L-IMGHAXIJIET - DIVJET 'ULTRA DUPLUM' - IMGHAX KUMMERCJALI - PRESKRIZZJONI TA' HAMES SNIN
Summary
F'din il-kawza l-Qorti ta' l-Appell sabet illi f'kaz ta' obbligazzjoni li jkollha biss bhala oggettil-hlas ta' somma determinata, id-danni li jigu mid-dewmien ta' l-esekuzzjoni taghha jkunu jikkonsistu biss fl-imghaxijiet fuq is-somma li jkollha tinghata meqjusin bit-tmienja fil-mija. Ikun hemm uzura jekk il-kreditur jitlob penali oltre l-interessi jew inkella jekk jitlob imghaxijiet li jissuperaw it-tmienja fil-mija fis-sena, imma altrimenti r-regola li tipprojbixxi l-ultra duplum ma tirreferix u ma tapplikax. F'materja kummercjali l-interessi huma dovuti 'ipso jure' mill-gurnata li fiha kienet dovuta s-somma in kwistjoni. Dan ifisser illi fil-kamp kummercjali l-interessi huma accessorji ghat-talba principali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info