Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 13

Judgement Details


Date
14/02/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
MAURICE MIFSUD BONNICI NOE vs EDGAR BONNICI CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSUNZJONI TAL-ATTI - NULLITA' O MENO META MA SSIRX - TRASFUZJONI TAL-GUDIZZJU
Summary
Meta jkun hemm bidla fir-rapprezentanza tal-parti in kawza, u din ma tigix riflessa fl-atti, normalment dak in-nuqqas ma jgibx sanzjonijiet ta' nullita' ta' l-atti ghaliex bidla fil-persuna tar-rapprezentant ma taffettwax il-partijiet fil-kawza. Biex tigi kkontemplata nullita' jrid jigi provdut illi dik il-bidla fir-rappresentanza rrekat pregudizzju lill-parti l-ohra, liema pregudizzju ma jistaxjigi rrimedjat hlief bis-sanzjoni tan-nullita'. L-assunzjoni ta' l-atti m'ghandiex l-istess effettili l-ligi stess tikkontempla fil-kaz ta' mewt ta' xi wahda mill-partijiet fil-kawza, meta tipprovdiampjament ghat-trasfuzjoni ta' dawk l-atti li jkunu saru f'isem il-mejjet billi hawn si tratta ta'bidla fil-partijiet in kawza. Fin-nuqqas ta' assunzjoni ghalhekk ma kinitx necessarjament issegwi n-nullita' mitluba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info