Reference: 493/2013

Judgement Details


Date
25/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs BUGEJA DUSTIN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99301
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LIBERTA PROVIZORJA
Summary
L-appellanti f'dan il-kaz kien qed isostni isostni illi gjaldarba t-talba imressqa mill-Prosekuzzjoni kienet ta' revoka tal-kundizzjonijiet imposti fuqu ghal helsien mill-arrest u mhux ghar-revoka tal-helsien mill-arrest, dan kien ifisser illi ir-revoka tal-kundizzjonijiet biss imposti ghal dan il-beneficcju kellu ifisser illi il-helsien mill-arrest kellu jibqa' vigenti, izda minghajr kundizzjonijiet. Illi l-Qorti kienet tal-fehma illi tali aggravvju kien ghal kollox frivolu billi fl-eventwalita' illi l-kundizzjonijiet kollha tal-helsien mill-arrest kienu ikunu revokati ipso iure l-persuna akkuzata kienet titlef dan il-beneficcju tenut kont illi l-garanziji imposti fuqu ghal ghoti tieghu kienu ikunu kollha mankanti u allura fin-nuqqas ta' tali garanziji il-helsien mill-arrest legalment masetax jibqa' jissussisti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info