Reference: 374/2015

Judgement Details


Date
25/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs HILI MARCON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99298
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Skond l-artikolu 153 tal-Kapitolu 10 tal_Ligijiet ta' Malta “Kull persuna li ssakkar jew iggieghel,jew tippermetti, li xi annimal jissakkar f'xi post, ghandha tiehu dawk il-prekawzjonijiet mehtiega skont ic-cirkostanzi sabiex ma thallix lil dak l-annimal idejjaq lill-girien, permezz ta' inbih jew tnewwih jew xort'ohra.”
Illi dan kien kaz fejn il-gar irraporta illi kelb kien jinzamm mizmum fl-appartament u kien jaghmel storbju. Irrizulta illi meta sar r-rapport mis-sur Taylor, l-appellantikienet qed tghix wahedha fl-appartament billi ommha u ohtha kienu imsefrin. Kien meta wasslet luraid-dar illi l-kelb beda jinbah u dan ghaliex l-appellanti ma haditx dawk il-prekawzzjonijiet mehtiega mill-ligi sabiex jigi evitat kull inkonvenjent lill-girien specjalment fil-hin tal-mistrieh. Din l-imgieba kienet censurabbli u kwindi l-Qorti ghaddiet sabiex sabet htija fl-appellanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info