Reference: 454/2015

Judgement Details


Date
25/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMILLERI JEFFREY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99288
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
VAT
Summary
Dan kien kaz dwar nuqqas ta' hrug ta' ricevuta fiskali.Illi l-appellanti kellu juza diligenza akbarfil-gestjoni tan-negozju tieghu u mhux ihalli f'idejn terzi minghajr ebda kont ta' dak li kien qedjigri fl-assenza tieghu tant illi lanqas biss gie infurmat minn dawn it-terzi, li skont dak li jistqarr hu stess kien jaghtihom tant struzzjonijiet cari, illi kien ser jiffaccja akkuza kriminali minhabba nuqqas ta' hrug ta' ricevuta. Kellu ikun biss meta irceva t-tahrika mill-Qorti illi irrealizza dak li kien sehh meta imbaghad kien tard wisq ghalih biex jaghmel il-verifiki tieghu ghaliex kien tilef kull kuntatt mal-impjegata involuta fil-kaz! Dan certament jirrifletti agir traskurat u ta' nuqqas ta' kont u diligenza li trid il-ligi, ghaliex fid-dawl tal-fatt illi huwa ma kienx qed ikun prezenti fil-post tan-negozju proprjeta tieghu, kienet x'kienet ir-raguni, allura kien fid-dmir illi juzaattenzjoni akbar sabiex jivverifika dak li kien qed jigri fl-assenza tieghu. Fic-cirkustanzi s-sejbien ta' htija gie konfermat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info