Reference: 78/2015

Judgement Details


Date
25/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs FORMOSA COLIN MIFSUD JESMOND BRINCAT JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99250
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Illi dan kien kaz ta' nullita ta' proceduri fejn il--Qorti ghaddiet ghas-sentenza wara li sar verbal. Il-Qorti tal-Appell qalet illi minn qari tal-verbal tas-seduta u tas-sentenza appellata gia kien hemm diskrepanza dwar dak li attwalment sehh in awla. Filwaqt illi l-Ewwel Qorti ddikjarat fis-sentenza illi semghet il-provi u ezaminat id-dokumenti esibiti, fir-rejalta ma semghet xejn u ma rat xejnghaliex kif tajjeb ssottometta l-Avukat Generali hadd ma xehed f'dawk il-proceduri u l-Magistrat decident ghadda minnufih biex jipprolata s-sentenza minghajr ma ta l-opportunita' lill-prosekuzzjoni tressaq il-provi taghha. Dan kollu irrenda l-procedura hawn skrutinata nulla.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info