Reference: 460/2014

Judgement Details


Date
25/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs ELLUL SAVIOUR, ELLUL CARMEL, ELLUL LAWRENCE, ELLUL JOHN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99247
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Dan kien appell dwar n-nullita ta' sentenza. Il-Qorti tal-Appell Kriminali irrimarkat illi l-Ewwel Qorti kellha d-dover li tisma' l-kawza u tghaddi ghad-decizzjoni taghha billi jew issib lill-appellati mhux hatja u tilliberahom jew issibhom hatja u taghti dik is-sanzjoni appozita u misthoqqa. Fil-kaz li l-prosekuzzjoni tghazel li tirtira l-kwerela, jekk dak ikun permessibbli skond il-kaz, imbaghadil-Qorti tista' timxi mod iehor izda zgur li mhux tiddeciedi li l-kawza hija irtirata ghaliex l-parte civile ma wera ebda interess meta l-parte civile, kif jidher mill-atti, l-anqas biss inghata l-opportunita' li jesponi l-kaz tieghu kif inhu fid-dritt li jaghmel. Infatti sabiex tkun irtirata kawzajehtieg li jkun hemm azzjoni pozittiva da parti ta' min kien ppropona l-kawza. Fic-cirkustanzi s-sentenza giet annullata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info