Reference: 549/2013

Judgement Details


Date
23/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs DEBONO FRANCIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99189
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Illi l-appellant f'dan il-kaz, kien gie akkuzat li l-harba ta' l- prigunier Perry Ingomar Toornstrasaret bi traskuragni jew b'nuqqas ta' hsieb tieghu. Il-prigunier Toornstra kien gie awtorizzat li jiltaqa' mal-genituri tieghu f'lukanda. Fil-fatt, l-inkontru sar u kollox mexa harir taht is-sorveljanza tal-appellant u ta' kollega tieghu. Il-prigunier kien gie trasportat hemmhek b'karozza normali uordinarja. Izda, l-artikolu 153 tal-Kodici Kriminali hu kkwalifikat bl-artikolu 160 tal-Kodici Kriminali li jindika:
"...fil-kaz ta' harba ta' persuni, mizmuma skont il-ligi, minn lok mahtur ghall-kustodja taghhom."
Mix-xhieda ta' kulhadd inkluza tal-prigunier jirrizulta li l-harba sehhet mill-vettura li hu kien go fiha qabel ma dahlet fil-perimetru tal-habs. Minn analizi tal-Legislazzjonisussidjarja 260.02 tal-Kapitolu 260, l-Att dwar il-Habs, tali karozza ma tirrizultax li hu lok mahtur ghall-kustodja tal-prigunieri u ghalhekk tali akkuza ma kienetx tregi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info