Reference: 452/2014

Judgement Details


Date
18/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs BARTOLO JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99095
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ULTRA VIRES
Summary
Il-Qorti tal-Appell Kriminali mhix kompetenti li tidhol fil-kwistjoni tal-validita' o meno ta' ligi.Ir-regolament fil-kwistjoni hawn devoluta dwar registrazzjoni ta' annimali huwa ligi skond l-artikolu 124 (1) tal-Kostituzzjoni u l-artikolu 3(1) tal-Kapitolu 249 u ghalhekk sakemm ikun deciz mod iehor minn Qorti kompetenti, igifieri mill-Qorti Civili, bi procedura ohra, din il-Qorti hija fid-doverli tapplika l-ligi kif inhi. Huwa differenti l-kaz meta jintalab mill-Qorti dikjarazzjoni li ligi jew regolament m'ghadhomx fis-sehh ghaliex thassru jew kienu mibdula ghaliex f'dak il-kaz kien ikun fil-kompetenza ta' din il-Qorti biex taghmel tali ezami u taghti d-decizzjoni taghha. Fil-kwistjoni hawn devoluta, il-procedura korretta hi li l-appellant kellu jaghmel proceduri quddiem il-Qorti Civili u f'dak il-kaz, din il-Qorti, jew l-Ewwel Qorti, skond il-kaz, tissospendi l-kawza sakemm ikun hemm ezitu in rigward.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info