Reference: 436/2014

Judgement Details


Date
18/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs MIFSUD KYLE, CAMILLERI DONNA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:99094
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI
Summary
Wara ammissjoni l-appellanti ressqet appell anki dwar aspetti tal-mertu izda il-Qorti qalet li aggravji bhal dan kien nkompatibbli ma' dikjarrazzjoni ta' ammissjoni fil-prim'istanza. Fl-istess waqt il-Qorti ma setghetx tqis dan l-aggravju bhala wiehed li bih l-appellanta kienet qed tirtira l-ammissjoni taghha u dan ghaliex jekk kien hekk allura kien jispetta li tghidu fi kliem car sabiex imbaghadil-Qorti, in linea anke mal-gurisprudenza in rigward, tghaddi sabiex taccerta ruhha li dak li qed titlob l-appellanta kienx dovut ghall-zball genwin meta ammettiet l-imputazzjonijiet dedotti kontrihajew jekk kienx ripensament dwar l-ammissjoni taghha wara li inghatat il-piena konsegwenza tas-sejbien ta' htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info