Reference: 424/2014

Judgement Details


Date
21/01/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs GATT GLEN, SCICLUNA LUCA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98917
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SOSPENSJONI TAL-EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA
Summary
Illi dan kien kaz fejn il-Qorti sabet li l-Ewwel Qorti tat piena zbaljata. Izda fic-cirkostanzi tal-kaz il-Qorti hadet kont tal-fedina penali tal-appellati kif ukoll tal-fatt illi mid-data tas-sentenza prolatata mill-Ewwel Qorti, gia kienu ghaddew hmistax-il xahar mit-tmintax-il xahar tat-terminu ta' liberazzjoni b'kondizzjoni skond l-Kap 446 fil-konfront ta' Luca Scicluna u hmistax-il xahar mit-tlett snin ordni ta' probation kif ukoll jidher li gia skonta jekk mhux ghal-kollox il-50 siegha xoghol fil-komunita Glen Gatt. U dan ghaliex skond il-Kodici Kriminali, l-appell tal-Avukat Generali majissospendix l-esekuzzjoni tas-sentenza bhalma jigri meta jappella l-hati. Qieset ukoll illi l-Avukat Generali donnu qabel illi fic-cirkostanzi partikolari tal-kaz l-appellati kellhom jnghataw il-piena tal-multa kif fil-fatt sar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info