Reference: 350/2014

Judgement Details


Date
04/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULZIJA vs SCIBERRAS DONNA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98856
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROBATION ORDER, DISKREZZJONI TAL-QORTI
Summary
Dan kien appell dwar il-fatt li l-Qorti tal-Magistrati ma applikatx il-provvedimenti opportuni kontra persuna li kkommettiet reat waqt il-perjodu ta' liberazzjoni kondizzjonata jew ta' Probation. Illi huwa pacifikament akkolt fil-gurisprudenza illi l-unika interpretazzjoni li ghandha tinghata ghall-kelma “tista” hi biss li l-Qorti ghandha titratta mal-hati daqs li kieku dik il-persuna kienet ghadha kemm kienet misjuba hatja quddiemha. Dik il-Qorti ma jkollha l-ebda ghazla hlief li titratta mal-persuna originarjament misjuba hatja tal-imputazzjonijiet li dwarhom kienet inghatat l-ordni ta' liberazzjoni jew ta' Probation jew ta' servizz fil-komunita'. Din il-Qorti ma tara ebda raguni ghaliexghandha tittanta tqanqal spustament ta' din l-interpretazzjoni. Fic-cirkustanzi inghatat piena relattiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info