Reference: 42/2014

Judgement Details


Date
04/02/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs PULLICINO PAUL WILLIAM
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98850
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'kawzi ta' din ix-xorta dwar speed ta' speedboat, l-prosekuzzjoni ikollha tistrieh fuq prova li hija soggetta ghall-interpretazzjoni u dipendenti minn opinjoni da parti tal-ufficjali tal-pulizija. Dan ghaliex il-pulizija mhix mghammra b'xi tip ta apparat elettroniku li jirregistra l-ispeed allegatjew almenu xi ritratt jew video recording li jista' talvolta jkun hekk indikattiv. Dan ma jfissirx illi l-opinjoni tal-ufficcjali tal-pulizija wahidha mhix bizzejjed sabiex tinstab htija.

Pero' l-provi migjuba quddiem l-Qorti ghal kunsiderazzjoni taghha ghandu jkollhom xi punt ta' referenzali jghin lill-Qorti taghmel apprezzament ta' kif ikunu waslu ghall-dik il-konkluzjoni. Jekk il-Qortitkun konvinta minn dak li jghidu x-xhieda dwar l-ispeed dik il-Qorti tkun libera tghazel verzjoni minn ohra izda fil-kaz odjern kien hemm diskrepanzi serji fix-xhieda tal-prosekuzzjoni nnifisha u allura l-appellant gie liberat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info