Reference: 42/2002

Judgement Details


Date
10/06/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. SANDRO ZARB) vs CIANGURA GODFREY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
TENTATTIV, DISTINZJONI BEJN ATTI PREPARATORJI U ATTI LI JAMMONTAW GHALL-BIDU TA` L-EZEKUZZJONI
Summary
Fuq id-distinzjoni bejn atti preparatorji u atti li jammontaw ghall-bidu ta' l-ezekuzzjoni tad-delitt inkitbu volumi shah; u hafna huma wkoll dawk it-teoriji li gew proposti biex jghinu lill-gudikantjasal biex jigbed il-linja ta' demarkazzjoni bejn atti preparatorji u atti ezekuttivi. Fil-fatt, pero`, il-qrati taghna, ghalkemm spiss ghamlu referenza ghal xi whud minn dawn it-teoriji, qatt ma intrabtu ma xi teorija wahda partikolari, u dan peress li kull teorija tista' tghid li ghandha id-difetti taghha. U fir-realta` il-linja ta' demarkazzjoni bejn atti preparatorji u atti ezekuttivi wiehed jista' aktar isibha billi japplika l-buon sens fl-analizi tal-fatti li jkunu rrisultaw fl-isfond tar-reat partikolari li tieghu ikun qed jigi allegat li kien hemm it-tentattiv, milli billi jintrabat ma' xi teorija partkolari.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info