Reference: 1969/1998/1

Judgement Details


Date
14/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
FRANCIS BUSUTTIL & SONS LIMITED vs BAMBER JOHN ARTHUR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROCEDURI CIVILI - PROCEDURI KRIMINALI
Summary
L-Artikolu 3 tal-Kodici Kriminali jipprovdi li:

3. (1) Kull reat inissel azzjoni kriminali uazzjoni civili.

(2) L-azzjoni kriminali titmexxa quddiem il-qrati ta' gurisdizzjoni kriminali, u biha tintalab piena kontra l-hati.

(3) L-azzjoni civili titmexxa quddiem il-qrati ta'gurisdizzjoni civili, u biha jintalab il-hlas tal-hsara li ssir bir-reat.

Iz-zewg azzjonijietjimxu indipendentement minn xulxin, u, billi l-oneru tal-prova ma hux l-istess, jista' jkun illi min jinstab mhux hati ta' reat fl-azzjoni kriminali jinstab illi ghandu jwiegeb ghall-hsara fl-azzjonicivili. Ir-responsabbilta' civili la ggorr maghha u lanqas tehtieg responsabbilta' kriminali.

Dan ifisser illi l-qorti ta' gurisdizzjoni civili ghandha s-setgha illi tisma' u taqta' dwar dakkollu li hu mehtieg sabiex tasal ghal konkluzjoni dwar ir-responsabbilta' civili, bla ma la torbot lill-qorti ta' gurisdizzjoni kriminali u lanqas tintrabat bil-konkluzjoni ta' dik il-qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info