Reference: 103/2008/1

Judgement Details


Date
29/01/2016
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
ZAMMIT EDWIN ET vs CASHA SAVIOUR ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2016:98773
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Din kienet kawza dwar allegati danni min ko-proprjetarji. L-appellanti qalu li kien impossibbli ghalihom li jiccitaw is-sidien kollha tal-fond in kwistjoni ghaliex dawn huma cirka mitejn u huma ma kienux f'pozizzjoni li jkunu jafu min huma u fejn joqghodu.
Il-Qorti fehmet li f'cirkostanzi simili, il-kompitu ta' min irid jintavola kawza li jkun jaf min huma s-sidien kollha tal-proprjeta` li jkun qed jikri u l-post tar-residenza taghhom huwa difficli hafna. Dan naturalment ma jezentax lill-attur mill-obligu li l-kawza jipproponiha sew u kif ghandu jkun. F'dan il-kaz pero` l-konvenuti fil-waqt li eccepew in-nuqqas ta' integrita` tal-gudizzju, naqsu li huma stess jindikaw il-persuni li kellhom jigu msejjha maghhom fil-kawza. F'dak l-istadju setghet issir it-talba biex jissejjhu fil-kawza il-persuni kollha msemmija, jekk kien hemm effettivament il-bzonn li dan isir. Naturalment xorta jkunjinkombi fuq l-atturi illi jinnotifikaw dawk il-persuni. Jidher mill-atti li l-appellanti kienu jafu biss bil-persuni konvenuti f'din il-kawza ghax maghhom kien hemm kuntatt. Ma kien hemm ebda mod kif ikunu jafu bl-ismijiet tas-sidien kollha fin-nuqqas tal-konvenuti li jidentifikawhom.Il-Qorti irrinvjat l-atti quddiem l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info