Reference: 2614/1998/1

Judgement Details


Date
29/01/2016
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
MCKEON NORBERT ET vs AZZOPARDI EMANUELE ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2016:98770
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI
Summary
Dan kien kaz fejn giet mibjugha proprieta li il-bejjiegha iddikjaraw li kienet skond il-permessi, izda gie stabbilit li l-konvenuti qarrqu bl-atturi, u f'kaz ta' qerq,il-Qorti qalet li hemm min jargumenta li kull tip ta' preskrizzjoni tibda tiddekorri minn meta jigi skopert l-istess agir abbuziv - fraus omnia corrumpit. L-azzjoni ta' danni hija intimament marbuta mal-agir abbuziv tal-konvenuti, lil-atturi ndunaw bih hames snin wara li kien sar il-kuntratt, u hadu azzjoni mill-ewwel biex jirrivendikaw id-drittijiet taghhom.
Irrizulta wkoll li l-appellanti, f'dan l-istadju ta' appell, ma kienux qed jikkontestaw is-sejbien ta' responsabbilita` ghall-ghemil taghhom, u kwindi ma setghux f'dan l-istess stadju, jissollevaw il-preskrizzjoni ghall-azzjoni attrici. Darba l-konvenuti appellantiissa kienu jaccettaw it-tort taghhom meta bieghu l-fond in kwistjoni li kien mibni bla permess, ma setghux fl-istess nifs jsostnu li t-talba ghall-eventwali hlas tad-danni - li tieghu huma jikkontestaw biss il-quantum - kienet preskritta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info