Reference: 325/2008/2

Judgement Details


Date
29/01/2016
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
GALEA SIMON vs MANSOUR SAMAH
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2016:98766
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACCESS GHAL TFAL MINURI, VOLONTA` TAL-MINURI
Summary
Illi f'dan il-kaz ghalkemm il-Qorti pprovat ghal hafna hi u tikkonvinci lill-minuri biex jibda jkollu xi forma ta' access ma' ommu huwa baqa' jirrifjuta u jghid li l-esperjenza li kellu fil-passat qed twasslu biex assolutament ma jridx li jkollu kuntatt maghha;
Illi trattandosi ta' guvnott ta'kwazi sittax-il sena l-Qorti fehmet li huwa difficli hafna biex l-ordnijiet taghha jkunu x'ikunu jigu attwati f'dawn ic-cirkostanzi jekk l-istess minuri ma jkunx konsenzjenti. Dan ma jfissirx li ghaxghandu sittax-il sena jista' jaghmel li jrid hu, izda l-Qorti tifhem ukoll li fic-cirkostanzi ta' dan il-kaz tkun qed taghmel aktar hsara lill-minuri jekk tinsisti li ommu jkollha access ghalih fic-cirkostanzi tal-kaz. Wara li semghet lill-minuri fehmet ukoll ghaliex l-ewwel Qorti waslet ghad-decizjoni taghha. Ittama biss li fil-futur l-appellanti jirnexxielha jkollha xi forma ta' kuntatt mieghu uli huwa jirraguna ta' adult, xi haga li naturalment f'dan l-istadju ma setax isir.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info