Reference: 1123/2009/1

Judgement Details


Date
29/01/2016
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
ARAFA AHMED IBRAHIM HASSAN AHMED vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2016:98758
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-Qorti qieset li r-rikorrent appellat ma sehhlux jipprova fuq il-bazi ta' probabbilita`, in-nuqqasta' xjenza tal-kaptan dwar il-garr ta' sigaretti li l-importazzjoni taghhom ma gietx dikjarata. Il-ligi ma taghmilx distinzjoni bejn ix-xjenza tal-kaptan u dik ta' sid il-bastiment. Il-Qorti ma qablitx mas-sottomissjoni tal-appellat fis-sens li ladarba ma irrizultax li s-sigaretti kienu ser jigu zbarkati, u ma kien hemmx intenzjoni li s-sigaretti jigu importati jew spaccati ghal konsum fis-suq lokali, allura mhux il-kaz li s-sigaretti sdazjati kienu llegali u l-mezz tat-trasport taghhom konfiskabbli. Huwa ritenut li ladarba l-bastiment serva sabiex xjentement jingarru u jinzammu sigaretti mistura li ma thallasx id-dazju fuqhom, is-sigaretti flimkien mal-mezz ta' garr ghandhom ikunu konfiskati skont il-ligi. Konsegwentement irrizulta li l-ewwel Qorti ma kienitx korretta meta fl-analizi tal-ligi applikabbli ghall-fatti rizultanti fil-kaz odjern, ordnat ir-rilaxx tal-bastiment u minflok il-Qorti tal-Appell ordnat il-konfiska tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info