Reference: 114/2012/1

Judgement Details


Date
29/01/2016
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ATTARD GANNI vs DIRETTUR GENERALI DIPARTIMENT VETERINARY AND PHYTO SANITARY
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2016:98755
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ULTRA VIRES
Summary
Dan kien kaz dwar it-tnehhija ta' merhla fuq ordni tal-awtoritata tas-sahha. Din is-setgha kienet tohrog mit-Tieni Skeda tal-Kap 497 li fiz-zmien li fih kienet ittiehdet id-decizjoni kontestata, ghalkemm ma kinitx issemmi espressament il-qtil ta' bhejjem suspettati morda, kienet tipprovdi espressament illi l-konvenut seta' jezercita l-funzjonijiet necessarji sabiex jissalvagwardja s-sahha pubblikamill-mard li jittiehed mill-annimali. Il-Qorti kienet
tal-fehma illi l-konvenut kellu l-jedd u d-dmir illi, fid-dawl tat-Tieni Skeda tal-Kap 497, kif ukoll tenut kont tat-theddida ghas-sahha pubblika li n-naghag jikkostitwixxu, jiehu l-azzjoni illi ha, u kwindi d-decizjoni tieghu ma kienetx ultra vires imma kienet wahda intra vires.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info