Reference: 2000/1997/2

Judgement Details


Date
14/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
BALDACCHINO LAWRENCE ET vs SPITERI JOSEPH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BUON VICINAT, PARAMETRI TA` - BUON VICINAT, ZAMMA TA` ANNIMALI - DRITT TA` PROPRJETA`, LIMITI TA`
Summary
Id-dritt ta' proprjeta', ghalkemm huwa mhares taht il-Kostituzzjoni, ma hux dritt minghajr limiti, illi jaghti lis-sid il-fakolta' illi jaghmel dak li jrid fi hwejgu, kif jidhru illi qeghdin jippretendu l-konvenuti fit-tieni eccezzjoni taghhom: huwa dritt li ghandu l-limiti tieghu kemm f'dispozizzjonijiet pozittivi tal-ligi, kif ukoll fil-principju generali ta' l-uzu tal-jedd fil-qies li jmiss ,li kien elaborat fid-dottrina u fil-gurisprudenza f'bosta teoriji ta' abbuz ta' dritt, fosthom dik tal-"buon vicinato", jew tal-"gar li jqis ghemilu".

Il-htigijiet tal-buon vicinato jridu illis-sid ta' proprjeta' ma jgieghelx lill-gar joqghod ghal inkonvenjent aktar milli huwa tollerabbli.

Jinzammu kemm jinzammu nodfa, l-annimali dejjem joholqu l-hmieg, u dan bilfors illi jaghmel riha u jgib nemus. Jekk iz-zamma ta` annimnali ssir bieb ma' bieb ma' dar fejn joqoghdu n-nies, l-inkonvenjent li jkun qed jinholoq jkun aktar milli huwa ragonevolment tollerabbli.




Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info