Reference: 342/2015

Judgement Details


Date
21/01/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIMA EDWINA
Parties
IL-PULIZIJA vs PACE KEITH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98579
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Dan kien kaz dwar nullita ta' sentenza. Illi mill-atti kien jirrizulta zewg imputazzjonijet migjubafil-konfront tal-appellant u cioe' dawk tas-serq u tar-ricettazzjoni li huma alternattivi wahda ghall-ohra. Illi ghaldaqstant, meta l-Ewwel Qorti ghaddiet biex tinfliggi l-piena minghajr dikjarazzjoni dwar liema minn dawn iz-zewg reati kienet qed tinstab htija u dan wassal ghal nullita' fis-sentenza appellata billi l-istess hija nieqsa minn dikjarazzjoni dwar ili fatti li dwarhom huwa kien qieghed jinstab hati u allura ma irrizultax car ghal liema reat kienet qed tirrizulta tali htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info