Referenza: 115/2015

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/01/2016
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
GRIMA EDWINA
Partijiet
IL-PULIZIJA vs GRIXTI CATHERINE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98505
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
INGURJA
Fil-Qosor
Illi l-artikolu 95 jitkellem dwar l-ingurja jew theddid fil-konfront ta'l-ufficjal pubbliku. Illi ghalhekk l-element materjal ta' dana r-reat huwa l-ingurja jew it-theddid, intenzjonat biex inaqqas il-gieh u ir-reputazzjoni tal-persuna lejn min huma diretti. Illi l-vittma ta' dana ir-reat jista' ikun biss l-ufficjal pubbliku u l-ingurja jew it-theddida trid issir jew (1)filwaqt illi ikun qed jaghmel servizz pubbliku (2)jew inkella minhabba li ikun ghamel dana is-servizz pubbliku, (3)jew bil-hsieb li ibezzghu jew jinfluwixxi fuqu kontra l-ligi fl-esekuzzjoni ta' dak is-servizz. Illi l-awturi jaghmlu distinzjoni bejn il-mottiv wara l-ingurja jew it-theddid fl-ewwel istanza u dana il-mottiv fit-tieni u it-tielet istanza imsemmija fil-ligi. Dana billi meta l-oltragg isir fil-mument illi l-ufficjal pubbliku ikun qieghed jaghti is-servizz ma huwiex necessarju illi l-ingurja jew it-theddida tkun marbuta mal-funzjoni illi huwa ikun qieghed jezercita. L-awturi Cheveau et Helie, li isemmi il-Professur Mamo fin-notamenti tieghu, ighidu:
“Quando l'oltraggio si verifica nel corso delle funzioni, il-motivo che lo determina e' indifferente; la legge vede soltando il turbamento, l'ingiuria fatta all'esercizio delle funzioni, l'insulto che degrada la loro dignita'; avesse pure quest'ingiuriauna causa determinante estranea alle funzioni, il turbamento all'esercizio di esse sussisterebbe sempre.”
Kuntrarjament fiz-zewg istanzi l-ohra irid ikun jigi ippruvat nexus bejn l-oltragg u il-qadi tal-funzjoni pubblika.
Illi kien fatt inkontestat illi l-ingurja li saret f'dan il-kaz mill-appellanti fil-konfront ta' membri tal-korp tal-pulizija kienet marbuta direttament mal-ezekuzzjoni tad-dmirijiet taghhom jew minhabba li dehrilha li l-pulizija ma kenitx qed taqdi dmirha kif suppost.Dan sar fil-pubbliku, quddiem genituri ohra u allura sehh dak it-turbament u it-tkasbir tad-dinjita'tal-pulizija li ikun qed jaqdi dmiru. Huwa dan li kellha intenzjoni taghmel l-appellanti minghajr l-icken dubbju. Issa l-mottiv li wassalha sabiex tindirizza dan il-kliem ingurjuz huwa ghal kollox immaterjali. Seta' kellha ragun l-appellanti fl-indinjazzjoni li kienet qed thoss f'dak il-mument billi derhilha li l-pulizija ma kienx qed joffri is-sigurta mehtiega ghat-tfal ta'l-iskola, madanakolludawn l-emozzjonijiet u hsibijiet qatt ma jistghu jiggustifikaw l-agir taghha. Illi s-sentenza appellate giet konfermata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni