Reference: 265/2014

Judgement Details


Date
18/01/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs GATT JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98470
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, NUQQAS TA
Summary
F'dan l-appell gie argumentat li la darba l-assikurazzjoni hi dejjem marbuta taghmel tajjeb ghal-dejn civili favur terzi skond il-ligi, allura s-sewwieq ta' vettura huwa dejjem assikurat. Issa, traccjat l-insenjament tal-Qrati tul iz-zmienijiet, il-Qorti qalet illi sas-sena 2005, l-Qrati taghna dejjem fehemu dak li fis-semplicita' tieghu jipprovdi l-artikolu 3 tal-Kap 104, igifieri li hadd ma jista' jsuq vettura bil-mutur jekk ma jkunx debitament assikurat biex jaghmel dan. Izda, l-fatt li hemmd-doveri tal-kumpaniji tal-assikurazzjoni u l-obbligi u l-kundizzjonijiet li l-kumpaniji tal-assikurazzjoni jassumu mal-Awtoritajiet kompriz ir-Regolatur, sabiex tinhargilhom u jzommu fis-sehh il-licenzji taghhom bhala assikurazzjoni kompriz l-obbligi taghhom li jiehu sehem f'pool bhala insurers concerned ma jistghax jitqies li jezonera lill-kull sewwieq mill-obbligi tieghu taht il-Kapitolu 104.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info