Reference: 109/2014

Judgement Details


Date
11/01/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs FARRUGIA GILBERT
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98338
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA TAR-RIKORS TAL-APPELL
Summary
Din kienet decizjoni dwar eccezzjoni preliminari dwar nullita ta' rikors ta' Appell. L-appellant jehtieg li iqieghed lilu nniffsu fis-siggu tal-Qorti li fl-ahhar trid tiddeciedi billi tilqa jew tichadit-talba. F'dan il-kaz ma setghatx tilqa' t-talba biex tirriforma s-sentenza u fl-istess waqt tirrevokaha. A contrario senso ma tistghax tichad it-talba biex tirriforma s-sentenza u fl-istess waqt tirrevokaha ghaliex jew ser tvarja jew ser tirrevoka. Il-formalizzmu zejjed ma hu ta' gid ghall-hadd wisq anqas dak tal-appellant li d-destin ta' hajtu jkun jiddependi mill-mod kif l-appell tieghu ikunabbozzat. Izda fl-istess waqt rikors ghal-kliem semplici tal-artikolu 419 tahsir jew tibdil , jew kliem iehor li ghandu l-istess tifsira certament ma kienx jaghti lok ghal-kwistjoni hawn devoluta. Fic-cirkustanzi l-appell gie dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info