Reference: 277/2014

Judgement Details


Date
11/01/2016
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GRIXTI GIOVANNI
Parties
IL-PULIZIJA vs HOLLAND JONATHAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2016:98337
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
VAT
Summary
Illi l-appellant kien akkuzat in konnessjoni dwar VAT li hu personalment, jew impjegati tieghu u/jewxi persuna ohra li kienet qed tagixxi f'ismu, offra li jipprovdi servizz. L-prosekuzzjoni argumentat illi la darba l-appellant kien ghadu ma ghamilx talba sabiex jithassar bhala persuna taxxabbli danghandu jibqa' iwiegeb ghall-kull nuqqas li talvolta seta' jsehh fil-bar minnu gestit.

Kienminnu illi kemm il-darba persuna registrata tonqos milli titlob li titnehha mir-registru ta' persunitaxxabbli, dik il-persuna tibqa' responsabbli ghal diversi effetti fil-ligi bhalma huma d-dmir ta'mili' u registrazzjoni ta' returns. Izda meta sar mgharuf lill-Ispetturi tad-Dipartiment tal-VAT limarru fuq il-post illi persuna ohra hadet f'idejha il-gestjoni tan-negozju meta dik il-persuna la kienet impjegata tal-appellant u anqas ma kienet qed tagixxi f'isimha, kellha tkun dik il-persuna li twiegeb ghal-eghmil ta' gestjoni ta' negozju minghajr ma kienet registrata mad-Dipartiment. U dan ladarba l-appellant wera bic-car li ma kellu ebda konnessjoni ohra man-negozju de quo.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info