Reference: 1317/1993/1

Judgement Details


Date
13/06/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MALLIA TONIO
Parties
MICALLEF STAFRACE DR SIMON NOE vs GOLLCHER JAMES ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PACKAGE LIMITATION, APPLIKABILITA` TA` - PACKAGE LIMITATION, CONTAINER MA JITQIESX BHALA PACKAGE JEW UNIT WIEHED - POLZA TA` KARIKU, FRAZI SHIPPED IN APPARENT GOOD ORDER AND CONDITION - POLZA TA` KARIKU, INKONSISTENZI JISTGHU JIGU SUFFRAGATI BI PROVI OHRA - POLZA TA` KARIKU, META JIKKONTJENI STQARRIJIET KONTRADITTORJI - TRASPORTATUR, RESPONSABILITA` TA`
Summary
Il-vettural bhala depositorju, huwa responsabbli li jikkonsenja l-merkanzija minghajr hsara.

Meta fil-Bill of Lading hemm indikat li l-merkanzija giet "shipped in apparent good order and condition", din tikkrea presunzjoni li l-merkanzija deskritta fil-polza giet karikata f'kondizzjoni tajbau ghandha tigi hekk skarikata. Il-fatt li l-merkanzija kienet f'container sigillat u li s-sigilli tieghu kienu intatti fil-mument ta' l-iskarikazzjoni ma jaffettwax il-fatt li merkanzija tkun tghabbiet "in good order". Darba li, bhala fatt, irrizulta li kien hemm xi uhud danneggjati u nieqsa, ghal dan ghandu jwiegeb il-vapur.

Jista` jinghad li meta l-Qorti tkun rinfaccjata b'zewg stqarrijiet kontraditorji fuq l-istess Bill of Lading, il-prova probatorja ta' dak id-dokument jigi newtralizzat. Dan pero`, bl-ebda mod ma jeskludi li l-prova ta' x'effettivament itella' abbord tista' issir b'mod iehor, u mhux necessarjament bil-Bill of Lading.

Meta jkun hemm klawsola li tillimita r-responsabbilta' tat-trasportatur ghal ammont fiss "per package or unit", il-fatt li l-pallets jkunu go container ma jfissirx li n-nuqqas huwa ta' unit wiehed ghax container ma jistax jitqies bhala package or unit.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info