Referenza: 20/2002

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/06/2002
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
ARRIGO NOEL V., FILLETTI JOSEPH A., DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs OMISSIS - LAWRENCE CALLUS
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MODIFIKA TAL AKKUZI WARA LI JEZERCITA IS SETGHA LI JOHROG ATT TA AKKUZA - SETGHA U DISKREZZJONI TAL AVUKAT GENERALI LI JOHROG ATT TA AKKUZA
Fil-Qosor
L-appellant Lawrence Callus qieghed, bazikament, jikkontendi li galadarba l-Avukat Generali kien diga invoka l-attenwanti jew skuzanti kontemplata fil-paragrafu (c) tal-Artikolu 227 tal-Kodici Kriminali ghall-akkuza ta' tentattiv ta' omicidju volontarju, huwa ma setax imur lura fuq din id-decizzjonitieghu u jaggrava l-posizzjoni tal-akkuzat billi, meta johrog l-att ta' akkuza, jakkuza b'tentattivta' omicidju volontarju minghajr din l-attenwanti. L-Avukat Generali, minn naha tieghu, qed jippretendi li dan jista' jaghmlu peress li, skond l-Artikolu 596 tal-imsemmi Kodici, huwa “jista'” u mhux“ghandu” jdahhal fl-att ta' akkuza xi skuzanti skond il-ligi. Jigifieri skond l-Avukat Generali, huwa ghazel, kif kellu dritt li jaghmel, li ma jdahhalx tali skuzanti.

Isegwi, ghalhekk, li l-Avukat Generali ma setax fuq dawk l-istess atti (u salv dak li jipprovdi l-Artikolu 434 tal-Kodici Kriminali) jaggrava l-posizzjoni tal-akkuzat Lawrence Callus billi, meta johgrog l-Att ta' Akkuza, imur lura fuq id-decizzjoni li kien diga ha f'dawk l-atti u jakkuzah b'tentattiv ta' omicidju volontarju minghajr l-attenwanti kontemplata fl-Artikolu 227(c) imsemmi. Kif gie ritenut minn din il-Qorti, diversament komposta, fis-sentenza tas-7 ta' Dicembru, 2001 fil-kawza fl-ismijiet Il-Pulizija v. Michael Carter, in-nota ta' rinviju ghall-gudizzju skond is-subartikolu (3) tal-Artikolu 370 ghandha rwol simili ghal dak ta' l-Att ta' Akkuza quddiem il-Qorti Kriminali; u ghalhekk fil-kaz in dizamina tapplika r-regola, desunta mill-Artikolu 597(1) tal-Kodici Kriminali, li ma kellu jsir xejn fl-Att ta'Akkuza kontra l-appellant Lawrence Callus li jaghmel izjed gravi r-reat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni