Reference: 344/1998/2

Judgement Details


Date
23/04/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
SANT JOSEPH vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILLU
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, ZBALL FL-OKKJU TA` DECIZJONI TA`
Summary
Zball fl-okkju ta' sentenza tal-Bord tal-Appell dwar l-Ippjanar huwa zball ta' sustanza billi hu bl-okkju tad-decizjoni li l-partijiet jigu effettivament identifikati. Hu proprju fil-konfront ta' dawk il-partijiet hekk identifikati li d-decizjoni tistabilixxi d-drittijiet u l-obbligi rispettivi ta'l-istess partijiet fil-kuntest tal-litigazzjoni bejniethom. Id-decizjoni torbot lil dawk il-partijiet kif identifikati fl-okkju u jekk il-partijiet ma jkunux jirrizultaw li gew korrettement identifikati, allura l-awtorita' tal-gudikat tisfuma fix-xejn. Zball bhal dan jista' pero` jigi korrett.

Madanakollu jekk mill-atti ma jkunx jirrizulta kif ghandha ssir il-korrezzjoni u ma jkunx hemm adezjoni tal-partijiet sabiex issir tali korrezzjoni l-Qorti tal-Appell ikollha tannulla s-sentenza tal-Bord peress illi din hi kwistjoni ta' fatt mhux sindakabbli mill-Qorti tal-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info