Reference: 21/2000/1

Judgement Details


Date
23/04/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CAMILLERI CHARLES ET vs AWTORITA' TA' L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA` - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, INTERPRETAZZJONI TA` POLICIES TAL-IPPJANAR - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` DRITT - BORD TAL-APPELL DWAR L-IPPJANAR, PUNT TA` FATT
Summary
Il-Qorti tal-Appell ma tistax tissostitwixxi d-diskrezzjoni jew il-gudizzju tal-Bord tal-Appell dwarl-Ippjanar li jinterpreta u japplika policies tal-ippjanar fuq konsiderazzjonijiet ta' l-ippjanar.Dment li l-Bord ma jinkorrix f'xi enuncjazzjoni zbaljata tal-ligi applikabbli, tali interpretazzjoni hija esklussivament fil-mansjoni ta' l-ezercizzju tal-poter ta' l-organi ta' l-Awtorita' ta' l-Ippjanar, u l-ahhar kelma dwarhom ma tispettax lill-Qorti tal-Appell, izda tispetta unikament lill-Bord. Infatti, dan il-Bord indipendenti u specjalizzat gie appozitament imwaqqaf biex, inter alia, jirrevedi d-decizjonijiet ta' l-Awtorita' u jidderimi kwistjonijiet teknici li qatt ma kien mahsub li kellhom jidhlu fil-gurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info