Reference: 347/1997/1

Judgement Details


Date
31/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
MEDCAST FOUNDRY LTD. vs KORPORAZZJONI TA' L-IZVILUPP U GROUP 4 S
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZITU, ELEMENTI TA` - DEPOZITU, NECESSITA` TAL-KONSENJA
Summary
Biex ikun hemm il-figura guridika tad-depozitu jrid ikun hemm il-konsenja ta' l-oggett mid-depozitarju u jehtieg li dan jircievi dak l-oggett u jobbliga ruhu li jikkustodih gratuwitament u jikkonsenjah in natura fuq semplici rikjesta li min huwa intitolat jirtirah minn ghandu ghaliex id-depozitu huwa kuntratt reali li jigi perfezzjonat bit-tradizzjoni tal-haga l-oggett tad-depozitu. Meta ma jokkorrux dawn l-elementi ma hemmx depozitu u l-persuna li ghandha jigi pretiz li gie depozitat l-oggettma hiex responsabbli ghad-danni jekk dak l-oggett jigi nieqes mill-post fejn hallih sidu.

Kien proprju minhabba dan l-element essenzjali tat-traditio ta' l-oggett minghand id-depozitant lid-depozitarju illi "d-depozitarju huwa obbligat juza fil-kustodja ta' l-oggetti depozitati ghandu bl-istess diligenza li huwa juza fil-kustodja ta' hwejgu. Dan il-principju hu applikat bl-akbar rigur meta d-depozitu huwa salarjat milli meta jkun maghmul gratuwitament u fuq bazi ta' hbiberija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info