Reference: 907/1997/1

Judgement Details


Date
30/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
COSTANZO GIUSEPPE vs LAFERLA INSURANCE AGENCY LIMITED NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI, APPLIKAZZJONI TA` UBERRIMA FIDES KEMM GHALL-ASSIKURAT KIF UKOLL GHALL-ASSIKURAZZJONI - ASSIKURAZZJONI, EZEKUZZJONI TA` POLZA MILL-ASSIKURAZZJONI TRID ISSIR UBERRIMA FIDES - ASSIKURAZZJONI, UBERRIMA FIDES
Summary
Il-principju ta` uberrimae fidae japplika bl-istess insistenza kemm ghall-assigurat u kemm ghas-socjeta` assiguratrici. Dan ifisser li bhal ma id-dettalji li hemm fil-proposal form u moghtija mill-assigurat jorbtu lill-istess assigurat anke fir-risposti minnu moghtija jew anke mhux moghtija fit-termini tal-principju tal-obbligu ta' disclosure ghal dak li huma fatti materjali, l-istess rikjesti tal-assigurat kontenuti fl-istess polza huma l-bazi ta-rabta bejn il-partijiet, kemm il-darba l-istessproposta tigi accettata mis-socjeta` assiguratrici, li ghalhekk, kif di piu jinghad fl-istess polza, tbiddel dak propost f'offerta accettata bil-hrug tal-polza propja bhal fil-kaz odjern, u ghalhekkdak kontenut fl-istess formola, jifforma ghaz-zewg partijiet il-bazi tal-ftehim bejniethom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info