Reference: 679/2000/1

Judgement Details


Date
30/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
MIDDLE SEA INSURANCE PLC vs ADVANCE SHIPPING LTD NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRASPORTATUR, RESPONSABILITA` GHAL SUB-APPALTATURI
Summary
Kull sub-appalt raggunt bejn it-trasportatur u t-terz - minghajr ebda participazzjoni jew intromissjoni da parte ta` min ikun qabbad it-trasportatur - m'ghandux ikun ta' impediment ghat-talbiet ta` dan ta` l-ahhar fil-konfront tat-trasportatur naxxenti mill-ftehim tal-garr milhuq bejniethom. Min qabbad lit-trasportatur ma kellu qatt xi rapport guridiku mat-terz. It-trasportatur jekk jonqos millijwassal il-merkanzija kif kien tenut li jaghmel jibqa responsabbli ghad-danni jekk ma jirnexxielux jippruva li n-nuqqasijiet graw minhabba ragunijiet barra mill-kontroll tieghu jew li l-attur ta l-kunsens tieghu jew awtorizza lill-konvenut biex jinkariga bit-trasport lil terz. Kull ftehim ghall-attur kien 'res inter alios acta' u n-norma applikabbli f'kaz bhal dan hija dik li 'pacta tertiis nec presunt nec nocent'".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info