Referenza: 3535/1996/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/05/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
SPITERI GRACE ET vs CAMILLERI CARMEL SIVE LINO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
LOKAZZJONI, AWMENT TA` KERA - LOKAZZJONI, FTEHIM LI JMUR KONTRA D-DISPOSIZZJONIJIET TAL-KAP. 69 TAL-LIGIJIET TA` MALTA - LOKAZZJONI, LEGALITA` TA` AWMENTI TA` KERA MIFTEHMIN BEJN IL-PARTIJIET - LOKAZZJONI, RILOKAZZJONI TACITA - LOKAZZJONI, VINKOLU KONTRATTWALI
Fil-Qosor
L-artikolu 1536 tal-Kodici Civili li jipprovdi ghat-tigdid tacitu tal-kiri jimponi rispett shih tal-volonta' kontrattwali tal-partijiet kontraenti fil-ftehim ta' lokazzjoni. Meta tqis li l-kiri kellujigi mgedded tacitament jekk il-kerrej jibqa' u jigi mholli fit-tgawdija tal-haga lilu mikrija, dikil-ligi kienet qed tfisser illi fost dawk il-kundizzjonijiet kellu jigi rispettat il-ftehim dwar it-terminu. Meta l-artikolu 1536 jipprovdi illi z-zmien kellu jkun meqjus kif jinghad fl-artikolu 1532,dan kienet qed tifhmu biss li jorbot fejn ma kienx hemm ftehim preventivament milhuq proprju biex jipprovdi ghal tali nuqqas.

Anke hawn, il-legislatur ried li jirrispetta sa fejn huwa possibbli l-volonta' tal-kontraenti u jsalva ftehim originali sakemm jassigura r-rilokazzjoni tacita li dinil-ligi specjali kienet timponi. Il-limitazzjoni imposta mill-Kap. 69 tal-Ligijiet ta` Malta li tipprojbixxi lil sid il-kera milli jgholli l-kera jew jaghmel kundizzjonijiet godda ghat-tigdid tal-kiriminghajr il-permess tal-Bord li Jirregola l-Kera ghandha tittiehed quid unum biex tirregola dak illi s-sid seta' jew ma setghax jaghmel wara li jiskadi t-terminu tal-kirja originali. Ma kienetx tirreferi ghal dak li kien miftiehem minn qabel u cjoe' ghal dawk il-kundizzjonijiet li l-partijiet ftehmu li kellhom jirregolaw il-ftehim ta' lokazzjoni. Is-sid allura ma setghax jgholli l-kera miftiehemmeta jiskadi dak it-terminu imma l-inkwilin kellu jirrispetta l-kera stipulat u mieghu konvenut originarjament inkluzi l-awmenti prospettati fil-bidu tal-kirja. Dan certament japplika fil-kaz ta' fondi kummercjali.

Mhux vjetat illi l-kerrej jaccetta l-kera ghola jew il-kundizzjonijiet goddaproposti mis-sid u li kwindi jista' jsir ukoll mill-ewwel ftehim dwar il-kera ghola u kundizzjonijiet godda bejn is-sid u l-kerrej. Jekk il-kerrej skond il-kliem espress tal-ligi jitqies li jaccettaiz-zieda tal-kera u/jew kundizzjonijiet godda proposti mis-sid meta ma jirrispondix ghal ittra ufficjali tieghu, dan ifisser li mhux prekluz li jiftiehem dwarhom direttament mas-sid.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni