Reference: 2305/1996/1

Judgement Details


Date
30/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SCICLUNA DAVID
Parties
MUSCAT JOSEPH vs BORG MUDESTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJALI, MA JISTGHUX JIGU MAGHMULA F`ISEM PERSUNA MEJTA - TITOLU EZEKUTTIV, EZEKUZZJONI MILL-WERRIETA TA` PERSUNA MEJTA
Summary
L-artikolu 259(4) tal-Kap 12 li jipprovdi li l-eredi, successuri jew cessjonarji tal-kredituri jistghu jaghmlu rikors li jigi notifikat lid-debitur, lill-eredi, successuri jew cessjonarji tieghu, fejnjitolbu lill-qorti sabiex jigi esegwit kull titolu ezekuttiv f'isem il-kreditur ukoll jekk ma jkunxskada z-zmien imsemmi fl-artikolu ta' qabel dan. Dan ir-rikors ghandu jintlaqa' mill-qorti jekk dintkun sodisfatta illi:
(a) ir-rikorrenti huma l-unici eredi, successuri jew cessjonarji tal-kreditur;
(b) it-titolu ezekuttiv ghadu jiswa dwar dak li jkun qed jintalab; u
(c) il-persuni li tkun qed tintalab l-ezekuzzjoni kontrihom ikunu d-debitur, jew l-eredi, successuri jew cessjonarji tieghu.

Il-ligi stess tipprovdi l-procedura li tista' tigi adottata sabiex tkun tista' ssir l-ezekuzzjoni ta' kreditu anke wara l-mewt tal-kreditur stess.

Kull skrittura ghandu jkun fiha, inter alia, l-isem u l-kunjom tal-parti li tidher u tal-parti li kontra taghha l-iskrittura ssir, u,meta hu l-kaz, l-isem li fih jidhru l-partijijet (art. 174(1)(b) tal-Kap 12). Persuna mejta, li ma tistax "tidher" f'gudizzju. Il-persuna jew persuni li kellom jidhru iridu jkunu semmai l-werrieta taghha u dan biss wara li tigi segwita l-procedura fuq indikata fl-artikolu 259(4) tal-Kap 12.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info