Referenza: 704/1993/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
30/05/2002
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MALLIA TONIO
Partijiet
BORG PL ADRIAN NOE vs CARBONE AGOSTINO S WINSTON NOE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACTIO PAULIANA, CONSILIUM FRAUDIS - ACTIO PAULIANA, ELEMENTI TA` - ACTIO PAULIANA, EVENTUS DANNI - ACTIO PAULIANA, PARTICIPATIO FRAUDIS - ACTIO PAULIANA, VANTAGG TAT-TERZ MHUX MEHTIEG
Fil-Qosor
Biex tirnexxi actio pauliana l-attur irid juri li l-kuntratt li jkun qed jipprova jimpunja kien ta'pregudizzju ghad-drittijiet tieghu. Biex kreditur, pero', jithalla jintervjeni f'kuntratt li fih huma kienx parti irid fl-ewwel lok, juri li b'rizultat ta' dak l-att impenjat, id-debitur tieghu sar insolvibbli.. Id-duttrina u l-gurisprudenza, pero', ma jinsistux li huwa l-kreditur li jrid jesawrixxi r-rimedju kollha li ghandu kontra d-debitur, izda li d-debitur jista', jekk irid, ixejjen l-azzjoni paoliana billi jindika lill-kreditur assi ohra tieghu li fuqhom il-kreditur jista' jesegwixxi. Hud-debitur li jrid juri li hu solvibbli, u mhux il-kreditur li jrid juri li d-debitur tieghu huwa insolvibbli. Fi kliem iehor, il-ligi taghti lid-debitur, id-dritt li jecepixxi l-"benaficium escussionis" billi, b'nota ppresentata fl-atti tal-kawza, jindika assi ohra ta' valur sufficjenti biex taghmeltajjeb ghall-kreditu ta' l-attur. Jekk jirrizultaw assi sufficjenti, jonqos l-element tal-eventus danni li hu wiehed mill-elementi ta' l-azzjoni paoliana.

Element iehor ta' l-azzjoni, huwa l-consilium fraudis, li mhux l-istess bhal l-animus nocendi. Fil-fatt, dan l-animus mhux mehtieg, u kull ma hu necessarju hija l-kuxjenza li b'dak l-att qed jigi ddanneggjat l-interessi tal-kreditur. L-element tal-consilium fraudis jikkonsisti fix-xjenza illi bl-att tkun qeghda tigi determinata l-insolvenza jew imnaqqsa s-solvibilita' tad-debitur, u ma jirrikjedix l-intenzjoni li jigi defrawdat il-kreditur.

Ghar-rigward ta' l-element tal-participatio fraudis da parti tat-terz, dan jinkonkorri kull meta huwa jaf li qieghed jaghmel negozju guridiku li huwa ta' hsara ghall-kreditur. Bi froditat-terz akkwirent ghandu jiftiehmu in-notizja li dan kellu ta' l-istat tad-debitur.

Ir-rekwizit ta' xi vantagg da parti tat-terz mhux mehtieg ghall-ezercizzju ta' din l-azzjoni. Kull ma hu mehtieg, huwa li jkun hemm il-konoxxenza tal-fatt li bl-att impunjat ikun qed jinholoq pregudizzju ghall-kreditur.

Hawnhekk gie ritenut li kuntratt maghmul bejn zewg socjetajiet kontrollati mill-istess persuni kien gie maghmul bi frodi tad-drittijiet tal-bank attur fil-konfronti ta` wahda minnhom. Il-Qorti wara li rriskontrat l-elementi tal-actio pauliana laqghet it-talbiet attrici ghat-thassir tal-kuntratt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni