Reference: 39/2010/1

Judgement Details


Date
27/03/2015
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ELLIS IAN PETER ET vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2015:93814
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOSTITUZZJONALITA
Summary
F'dan il-kaz il-Qorti Kostituzzjonali ikkunsidrat zewg fatturi principali li huma ta' certu relevanza ghad-determinazzjoni tal-vertenza li kellha quddiemha dwar jekk, tenut kont tal-fattispeci tal-kaz, kienx hemm rimedji ordinarji accessibbli, prattici, effettivi u adegwati sabiex jindirizzaw l-ilment tar-rikorrenti, u cioe` l-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali taghhom, kemm dak ghat-tgawdija pacifika tal-proprjeta` taghhom, u kif ukoll dak kontra d-diskriminazzjoni. Iz-zewg fatturi kienu: ic-cirkostanzi prevalenti fiz-zmien meta l-awturi fid-dritt tal-partijiet [eskluz l-Avukat Generali] waslu biex jidhlu fi ftehim lokatizzju bejniethom; u l-quantum tal-kera li maz-zmien beda progressivament jitbaxxa hafna fil-valur tieghu, b'mod li maz-zmien inholqot diskrepanza enormi bejn il-valur tal-kera kif kien originarjament, u l-valur tal-kera kif sar maz-zmien. In vista tac-cirkostanzital-kaz il-proceduri gew rimessi lill-ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info